Organisatie

CARE4OOST

Onderneming
telefoon: 06-16522466
beschrijving

Vanuit CARE4OOST (voorheen Kracht en Care) maak ik mij sterk voor goede en toegankelijke zorg en ondersteuning in Amsterdam Oost.

Met name voor bewoners die de weg daar naartoe niet goed weten vinden. Dit doe ik door te luisteren naar de behoeften en ervaringen van bewoners, en door mee te denken met zorg- en welzijnsorganisaties over hoe zij hun aanbod nog passender kunnen maken. En met het stadsdeel over hoe zij dit het beste kan faciliteren. Ik maak hierbij gebruik van mijn jarenlange kennis en ervaring binnen zorg en welzijn, mijn cultuursensitieve blik als cultureel antropoloog, mijn uitgebreide netwerk in Amsterdam Oost en mijn kennis van trends en ontwikkelingen binnen het zorglandschap. Ik leg verbindingen tussen bewoners, stadsdeel en zorg- en welzijnsorganisaties waardoor kennis, kracht, inspiratie en middelen worden gebundeld en nieuwe initiatieven op het gebied van zorg en welzijn tot stand kunnen komen. 

Projecten waar ik aan werk zullen veelal in opdracht zijn van stadsdeel of zorg- en welzijnsorganisaties. Ook help ik graag bewonersorganisaties met het ontwikkelen van hun plannen of met het aanvragen van financiering. Een voorbeeld van een project waar ik nu aan werk is de burgerjury mantelzorgmiddelen. Door de extra financiering die het stadsdeel beschikbaar stelt voor bewonersinitiatieven, kunnen bewoners plannen indienen voor het ondersteunen van mantelzorgers in hun buurt. Daardoor kunnen meer mantelzorgers bereikt worden met informatie en met praktische en emotionele steun. Mijn taak is om dat in goede banen te leiden en dat vind ik hartstikke leuk! Heeft u een idee, een wens of een vraag? Neemt u dan gerust contact met mij op. Dan kunnen we samen kijken hoe we bewoners die hulp nodig hebben zo goed mogelijk kunnen bereiken en ondersteunen.