bericht

Openbare bijeenkomst # 7

geplaatst op 2 juli 17, 14:24 uur, door Frank Stork

Donderdag 6 juli om 14.00 uur bijeenkomst # 7 van 2017 van de Ouderen Advies Raad Oost in de Raadzaal van het Stadsdeelkantoor aan het Oranje-Vrijstaatplein 2.

De inloop is om 13.34 uur met koffie en thee en aanmelden is niet nodig. Je bent van harte welkom.

Tevens krijg je van ons de activiteitenlijst van Oost voor de komende weken. Deze kunt je ook verkrijgen op ons spreekuur op de maandag tussen 13.15 - 15.00 uur in Grand Café Genieten

De OAR-Oost houdt zich bezig met alle aangelegenheden voor 55-plussers in ons Stadsdeel. Wij zijn tevens op zoek naar mensen uit Oost die zich willen inzetten voor onze vereniging.

- Onderhouden en bijwerken van onze website

- Contactpersonen in / voor alle buurten in Oost

- Medewerking of organiseren voor themabijeenkomsten (in jouw buurt)

- Onderhouden van e-mail adressen en het versturen van onze digitale post

- Gastvrouw of -heer bij onze (thema)bijeenkomsten (+ 14)

- Schrijven van artikelen voor de media in Oost

We hopen je 6 juli te zien of neem contact met op Frank Stork via www.oar-oost.nl.

meer info: http://oar-oost.nl
foto's