Activiteit

Vrijwilligers en de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

woensdag 14 maart 2018   |   9:15 - 11:30 uur   |  

4 informele organisaties, te weten: Vrouwenruimte de Kat, Klassiek rondom de Klas, Assadaaka en BuurthulpOost, zijn vorig jaar actief aan de slag gegaan met de Meldcode. Zij zijn geschoold in de Meldcode en hebben de Meldcode  toegeschreven naar hun organisatie.

Studenten van BOOT/HVA hebben onderzocht waar zij tegen aanlopen als zij als vrijwilligers huiselijk geweld en kindermishandeling signaleren.

De studenten presenteren deze middag hun onderzoek.  Wil je weten hoe het staat met de kennis  over het signaleren van kindermishandeling,  ben je benieuwd naar hun conclusie over de samenwerking tussen formele en informele organisaties en wil je graag horen wat zij voor concrete handvaten geven aan de vrijwilligers, dan ben je van harte welkom. 

Aan het eind van deze ochtend  kunnen wij samen beter vast stellen waar informele organisaties tegen aanlopen als zij niet willen wegkijken bij kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling en hoe zij de meldcode kunnen inzetten, in samenwerking met professionals.

Alle informele organisaties zijn bij deze uitgenodigd!

Programma:

9.15-9.30 uur     ontvangst met koffie en thee

9.30-10.30 uur    opening door Robert Hubers, trainer van VCA

                          presentatie van het onderzoek door de studenten

                          vragenronde

10.30-10.45 uur  pauze

10.45-11.30 uur  wat hebben vrijwilligers organisaties nodig om de Meldcode goed te kunnen uitvoeren

                          welke behoeften/wensen zijn er

 

kosten: gratis
doelgroep:  Alle volwassenen
thema:  Veiligheid
aanmelden: Aanmelding vooraf noodzakelijk


Geplaatst door

Joke Raak